Bonusguiden

Har du någon gång ställt dig frågor som:

  • Tänk om jag inte tycker om min nya partners barn?
  • Vilken roll ska jag ha som bonusförälder?
  • Är jag en hemsk person som känner motstånd när min partners barn ska komma?
  • Varför känner jag mig splittrad mellan mina barn och min partner.
  • Varför är inget jag gör bra nog för min nya partner och hens barn?
  • Hur ska vi hantera ex-partners som försöker styra vår tillvaro?
  • Måste jag samarbeta med min ex-partner när det inte fungerar?
  • Varför känns det inte som jag har något privatliv?
  • Varför känner jag mig som en främling i mitt eget hem?
  • Varför kan jag inte ha en åsikt även om jag inte har några egna barn?

Då är du inte ensam. Vi kommer att ta upp dessa frågeställningar i kommande nummer av Bonusmaman och ge tips på hur ni kan hantera dem. Men vi börjar redan nu.

I detta numret börjar vi med otillräcklighet, Det är ett vanligt fenomen i ombildade familjer. Det som skapar en känsla av att inte räcka till. Oavsett vad du gör. Det kan bero på många saker. Att du ställer orealistiska förväntningar på dig själv. Att du försöker skapa en sammanhållande familj liknande en kärnfamilj. Att du ska vara den som ser till att alla är lyckliga och glada. Att du är ett levande exempel på att myten om den elaka styvmodern inte är sann. Det kan även bero på att det finns en konkurrens i bonusfamiljen.

Det finns från början en kärleksrelation mellan bonusföräldrarna som kan ifrågasättas av barn och andra runt den relationen. Det kan vara starka påtryckningar som kan vara svåra att stå emot. Och känslor som kommer från svartsjuka, övergivenhet och sorg kan gestaltas i många skepnader som du förväntas hantera för du ska ju vara den lyckliga.

Mitt råd är att inte gå in i alla känslor som finns runt omkring dig. Du kommer inte att kunna göra alla glada runt omkring dig.  Fokusera på din relation till din partner som är grunden för att ni ska må bra. Sedan får ni försöka hitta en gemensam strategi få att kunna möta alla andra. Hur vill ni ha det? Hur ska ni kunna stötta varandra?  Det är också viktigt att inte glömma bort sig själv i all strävan att försöka göra rätt.

Det är inte lätt men det går.

/Stina