Aktivt Föräldraskap

A N N O N S


Förändringen börjar med dig

Aktivt Föräldraskap är kursen för dig som lever- eller arbetar med barn och ungdomar. Du får förnyad energi, konkreta verktyg och nya perspektiv som hjälper dig att hitta större glädje och trygghet i ditt ledarskap.

“Jag har lärt mig att aktivt ta kontroll över mina reaktioner istället för att instinktivt reagera på en känsla eller situation. Något jag kunnat applicera inte bara i familjen utan även i arbetslivet.”
Dan Amlon, ekonomichef och tvåbarnspappa

“Det var en sådan stark resa från början till slut! Utbildningen var oerhört mycket djupare än jag kunnat föreställa mig och har verkligen hjälpt mig att förstå de relationer jag har i mitt liv - både till mig själv och till andra”
Emelie Dahlstedt, gruppledare och tvåbarnsmamma

Är du nyfiken på att se vilken skillnad Aktivt Föräldraskap kan göra för dig?
Vi erbjuder följande kurser:

Aktivt Föräldraskap Förskolebarn och skolbarn 

Aktivt Föräldraskap E-kurs

Aktivt Föräldraskap Småbarn

Aktivt Föräldraskap Tonår

Aktivt Ledarskap (för dig som arbetar inom skola, förskola, fritids, kommun eller liknande)

Är du intresserad av att leda egna kurser i Aktivt Föräldraskap/Aktivt Ledarskap?

Då är vår Gruppledarutbildning för dig. Du blir ett viktigt verktyg i dina kursdeltagares förändringsprocess och får möjlighet att hjälpa barn och vuxna att utveckla sunda relationer baserade på ömsesidig respekt, samarbete, tillit och genuin självkänsla.

--------------------------------------------------------------------------------

Om Aktivt Föräldraskap

Aktivt Föräldraskap är kursen som sedan 1997 hjälpt tusentals föräldrar, vårdnadshavare och yrkesverksamma att bygga starkare relationer.

Vi erbjuder kurser, föreläsningar och vägledande samtal. Alltid med samma kärna: ömsesidig respekt, tillit och positiv självkänsla, hos både barn och vuxna. Alla våra kurser genomsyras av ett förhållningssätt som stöds av barnkonventionen och vetenskaplig forskning.

Läs mer på www.aktivtforaldraskap.se eller kontakta oss på info@aktivtforaldraskap.se.


A N N O N S