Stina Pettersson

Är du ett offer, en hjälpare eller förövare?

I relationer har vi olika roller. I en bonusfamilj möter du relationer på ett sätt som du inte gör i så många andra relationer. Du har relationen till din partner, till barn och/eller bonusbarn, till en ex-partner och till din nya partners ex-partner m.fl. Dessa olika relationer påverkar dig på olika sätt och du påverkar också relationerna utifrån vilken position du har.

För att förstå vad som kan hända i en bonusfamilj eller med ex-partners så kommer vi gå igenom Dramatriangeln. Dramatriangeln är en modell av roller och beteende i dysfunktionella eller destruktiva relationer dvs. relationer som tar energi. Dramatriangeln hjälper oss att se vilka mönster vi ofta fastnar i.

Dramatriangeln skapades av psykologen Stephen Karpman.

När vi undviker att ta ansvar för våra liv går vi automatiskt in någon av de tre rollerna i Dramatriangeln. Triangeln består av hjälparen, offret och förövaren. Enligt Stephen så reagerar vi utifrån en position som offer varje gång vi inte tar ansvar för och är sanna mot oss själva och våra behov. Genom att förstå de tre olika positionerna så kan vi hjälpa oss själva, bli medvetna om varför vi agerar som vi gör och på det sättet slipper vi leva ut våra känslor på andra personer och därigenom hamna eller försätta oss i osunda relationer och drama. Spelet i Dramatriangeln rör sig omkring ett offer.

 

I en bonusfamilj finns dessa olika roller liksom de gör i andra relationer och kärnfamiljer. Du bär med dig mönster ifrån din uppväxt som präglat dig och som påverkar dig i dina olika relationer.

Hjälparen

”Du behöver min hjälp.”

”Du är inte OK men jag är snäll och hjälper dig.”

Hjälparen är den som fixar med saker, som löser problem och som räddar upp situationer. Genom att hjälpa andra i bonusfamiljen så kan du känna sig betydelsefull och viktig. Det känns bra när andra uppskattar och värdesätter dig för de goda handlingarna som du gör. I en bonusfamilj kan hjälparen få en roll som den ”goda” och som gärna vill att andra är beroende av. Hjälparen tar över andras ansvar och förnekar sina egna behov. Men hjälparen bidrar till att Offret förblir ett offer, utan möjlighet att förändra sin situation. Hjälparens största rädsla är att inte vara behövd.

Offret

”Stackars mig. Jag ger upp.”

”Jag är inte OK men alla andra är det.”

Att vara ett offer innebär att man undviker att ta ansvar för sina handlingar och sin situation. Ett offer lägger skuld på andra och förlitar sig på att andra, som hon anser är mer kapabla och lämpade, ska lösa hennes problem. Offret lägger ansvaret på sin partner eller på barnen och vill att de ska förändra sig. Allt för att slippa ta ansvaret för sitt eget mående. Offert manipulerar andra genom skuldkänslor.

”Om min sambo bara ändrar sina helger med barnen så blir allt bra.”

”Om bara min partners barn hade betett sig bra så hade jag inte varit så stressad.”

Offret tycker lätt synd om sig själv och söker medhåll och stöd, oftast från en hjälpare. Det finns två typer av Offer: självömkansoffer och ”elakt” offer.

Det är inte ovanligt att en jobbig ex-partner fastnar i offerrollen, oförmögen att kunna leva det liv som hon eller han vill och skyller det på skilsmässan.

Förövaren

”Det är ditt fel.”

”Du är inte OK men det är jag, så gör som jag säger.”

En förövare får oftast sin vilja igenom och detta uppnås genom att t.ex. övertala, läxa upp, anklaga, attackera, straffa eller klandra. Hjälparen behöver någon att hjälpa och förövaren behöver någon att kontrollera och hålla nere. En förövares största rädsla är att känna sig svag. För att undvika detta så behöver förövaren ett offer att projicera sin svaghet på för att känna sig stark.

När förövaren känner sig skamsen över sitt beteende så kan hen ”bli en hjälpare” istället för att slippa behöva möta känslan av skam. Förövaren kan också gå över till offerrollen när hen skrämt bort sina närmaste.

Visst är det intressant när vi blir medvetna om oss själva och vilka roller vi går in i men också vilka roller som vår omgivning förväntar sig att vi ska vara i? Som de blivit ”vana” vid. Det är inte alltid så lätt att förändra sig och det är inte alltid lätt för omgivningen att låta dig förändras heller.

Frågor att fundera på:

Vilken av de olika rollerna hamnar du i? I relation till din partner. Till dina barn/bonusbarn? Vänner, kollegor, syskon? Vad är det som gör att du hamnar i den rollen? Vad behöver du för att förändra din roll?

Vill du fördjupa dig i Dramatriangeln hittar du mer information på: karpmandramatriangle.com


Stina Pettersson
Samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning (steg 1)
Arbetar med inriktning mot bonusfamiljer
Föreläser och utbildar i Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljer
stina@familjetradet.com
https://www.familjetradet.com

 

 

 

 

 


A N N O N S