Agneta Björck

Det vi inte ser

Flickan där framme i klassrummet sänker huvudet och ser trött ut. Läraren är stressad och vill få flickan att komma igång med matteprovet. Flickan tittar ner i bänken, hon svarar inte på tilltal utan verkar inte bry sig.

Det vi inte ser är att flickan i natt igen såg sin mamma bli misshandlad av en man hon just nu lever med. Flickan har sett det många gånger, hon har själv fått slag och blivit hotad fler gånger än hon kan räkna.

Flickan är prydlig, utanpå syns inte de allvarliga sår som finns därinne därför tror läraren att flickan är lat, att hon inte vill.

Vi behöver på riktigt våga fråga bakom det vi ser.

Flickan är liten och har rätt till skydd men om vi inte ser bakom fasader kan vi inte agera och inte skydda.

Vi kan om vi får kunskap om vad våld, övergrepp ger för symtom börja fråga och agera. När vi bryter det som om vi blundar och vänder bort den nyfikna och empatiska blicken kan bli upprepade trauman som sätter sig i flickans kropp och själ. Vid upprepade trauman ökar risken att inte klara skolan, inte få möjlighet att försörja sig, få en sämre fysisk och psykisk hälsa, utsätta sig för risker tidigt i livet som kan leda till fler trauman och för tidig död.

Men vet ni att skolverket beslutat att alla lärare ska få kunskap i traumamedveten omsorg och resten av vårt samhälle behöver hänga med på den kunskapsresan för att skapa ett bättre omhändertagande och skydda våra barn.

Genom grundläggande kunskap om trauma och kunskap om hur vuxna genom traumamedveten omsorg kan möta barn och unga som har varit med om trauma. Utbildningen ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnens beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet.

Trauma är händelser som går utöver vår förmåga att hantera och som inte får en förklaring, stöd eller hantering. Kroppen och hjärnan reagerar, lagrar och blir påmind igen om händelsen genom ord, lukter, personer, miljöer. Hantering sker genom kroppens försvarssystem på ett sätt som fortsätter förstärka stressen och inte ger trygghet och lugn.

Vi kan med kunskap om traumamedveten omsorg ge barn trygghet, goda relationer och hjälpa till att hitta fungerande strategier att hantera den naturliga flykt, kamp och frysreaktion som fortsätter göda stressen.

Låt oss våga se, agera och ge barn och vuxna adekvat stöd.

Läs och titta  gärna mera på

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/

https://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/traumamedvetet-bemotande/Sidor/default.aspx

https://urplay.se/program/188334-ur-samtiden-internationella-brottsofferdagen-2015-traumamedveten-omsorg

 

Vill du få mera kunskap hör av dig till  Agneta Björck

www.agnetabjorck.se

kontakt@agnetabjorck.se

0730672724