Emma Johansson

Emma Johansson heter jag och är utbildad beteendevetare och samtalsterapeut. Jag är verksam i Malmö till största del men reser runt i Sverige med mina kurser.

Jag arbetar till stor del med samtal, föreläsningar och kurser riktade mot föräldrar till explosiva barn, men även med coachande och terapeutiska samtal som fokuserar på personlig utveckling och förändring.


 

Varför slåss min dotter när hon blir arg?

När jag ska svara på frågan från uppgivna föräldrar kring varför deras barn väljer att slåss trots att alla vet att det är fel, så är min tanke följande: för att det är det mest effektiva verktyget hen har just nu och det finns inget alternativ i dagsläget som i de jobbiga situationerna fungerar lika bra som att slåss. Vill du att ditt barn ska sluta använda ett destruktivt beteende, så måste du erbjuda ett mera gynnsamt alternativ för att hantera ilska, besvikelse eller irritation på.

Erbjud flyktvägar så kommer barnet så småningom själv välja andra uttryckssätt när hen känner att förmågan finns till att kontrollera en situation bättre.

Jag har haft förmånen, och utmaningen, att få utvärdera många delar av lågaffektivt bemötande rent praktiskt i mitt föräldraskap då det krävts av mig, som en aktiv strategi för att bemöta mitt barn, hantera mitt barns beteenden och inte allra minst mina egna reaktioner. Min son har gått från att slå andra, till att välta det som fanns i hans väg, till att slutligen gå undan och vänta en stund tills han kunde prata om det jobbiga. Så jag vet att det går att hjälpa ett barn att byta ut strategier.

En avgörande nyckel i att lära ett barn ersätta destruktiva beteenden till mer gynnsamma beteenden, är att skapa flyktvägar. Att bygga upp känslan av att ni tillsammans kan skapa mindre stress i de situationer som kan bli jobbiga för barnet under en dag.

Så vad kan en flyktväg vara?

Barnet blir alltid arg och ledsen av att behöva ha på sig finkläder när det är släktkalas. Det skapar oro och konflikter. Flyktvägen: att ha med en favorittröja till släktträffen. Barnet vet att om det blir för jobbigt kan hen byta kläder. Man frigör stresskänslan för barnet genom att erbjuda ett alternativ till det jobbiga.

Barnet behöver komma bort från klassrummet när ett utbrott är nära för att inte bli utåtagerande mot andra..

Flyktvägen: en överenskommelse med läraren att det finns en toalett i korridoren, ett eget rum, en plats på skolgården där barnen kan springa till och lugna ner sig istället för att riva ner stolar, slå till sig själv eller en kompis som råkar komma i vägen.

Barnet har svårt att sitta stilla och jobba för länge i tystnad och undviker situationer helt där sånt krävs genom att springa runt, skolka från lektioner. Flyktvägen: det är okej att använda musik och hörlurar i situationer där det krävs längre koncentration.

Barnet är ljudkänsligt och upplever att det är outhärdligt att sitta och lyssna på när 150 elever smaskar, pratar och tuggar med öppen mun. Flyktvägen: erbjud möjligheten, om man vill, att sitta i ett annat rum eller äta 15 min tidigare än de andra.

Barnet slår alltid på andra i sin frustration. Flyktvägen: Ge hen en boxningssäck, en kudde eller annat som det är helt okej att slå på istället.

Du blir efter ett tag expert på att tänka i alternativa banor, i flyktvägar. Hur kan jag hjälpa mitt barn att skapa mindre stress i en redan så pressad vardag men som ändå hjälper hen att utvecklas, öva på att lära känna sig själv och till slut känna sig så pass i kontroll över sig själv så hen kan skapa sina egna flyktvägar.

Och viktigast av allt, beröm ditt barn i en situation där du ser att hen aktivt väljer ett bättre alternativ. Det krävs mycket av människor i stort när vi ska ersätta de beteenden som sker per automatik, så hjälp barnet sätta ord på hur grymt det var att hen välte den där stolen istället för att slå till sig själv eller en kompis. Sakta men säkert byter vi ut strategierna och hittar nya. Se inte det negativa i att en stol välts omkull, utan det positiva i att det går åt rätt håll och varken barnet eller någon annan kom till skada.

Följ mig på Facebook: Explosiva barn, Godgrund

/Emma Johansson

 


Hemsida

Instagram

FacebookA N N O N S