Definition av en Bonusfamilj

Vad är egentligen en bonusfamilj?

Under mina år som socialarbetare har jag träffat många som levt eller lever i en ombildad familj eller det vi idag oftast kallar bonusfamilj. Men jag har också träffat många som inte vet vad en bonusfamilj är för något. Det kan bero på att det finns flera olika sätt att vara en ombildad familj på.

I början av 1900 – talet var styvfamiljen ett resultat av att en förälder dog snarare än att det var en skilsmässa som ledde till att man gifte om sig. Senare handlade det mer om de biologiska föräldrarnas separation. Ombildade familjer kallas ofta för bonus eller styvfamiljer. Det finns även andra benämningar som man kanske inte använder lika ofta men som plastpappa/mamma, gummiförälder, lapptäcksfamilj osv.

Idag är var tionde barnfamilj en ombildad familj. På statistiska centralbyrån (SCB) går det att se statistik på ombildade familjer som är sammanboende. Men det finns ingen statistik som visar hur många som lever i en relation där det finns barn men där man inte är sammanboende.

En ombildad familj kan se ut på olika sätt:

 • Båda har barn som bor i bonusfamiljen växelvis.
 • En av de vuxna har barn som bor växelvis i bonusfamiljen.
 • Båda har barn som bor full tid i bonusfamiljen.
 • En av de vuxna har barn som bor på heltid i bonusfamiljen.
 • Något av ovanstående samt ett eller flera gemensamma barn.

Vårdguiden har följande definitioner av familjer:

 • Bonusfamilj,styvfamilj eller ombildad familj. En familj där flera av medlemmarna i familjen inte har genetiska eller juridiska band till varandra. Familjer som har ombildats kallas ofta för bonusfamiljer eller styvfamiljer. Det kan till exempel vara att en förälder som efter en separation har flyttat ihop med en ny partner som kanske också har barn.
 • Enförälderfamilj. Ensamstående förälder med barn.
 • Kärnfamilj. En man och en kvinna med gemensamma barn.
 • Regnbågsfamilj eller hbtq-familj. En familj där en eller flera av föräldrarna är hbtq-personer, till exempel en familj med föräldrar av samma kön eller en familj där en eller flera av föräldrarna är transpersoner eller har transbakgrund.
 • Självvald familj. En familj där man själv väljer vilka man vill kalla för sin familj. Det kan också vara en kombination av den familj man vuxit upp i och nya självvalda medlemmar.
 • Stjärnfamilj. Alla familjer som inte är kärnfamiljer.
 • Storfamiljeller utvidgad familj. En familj som är större än kärnfamiljen. Den kan till exempel vara utvidgad med släktingar eller sammansatt av två eller flera kärnfamiljer.

Oavsett vad man väljer att kalla sin familj så finns det många frågor som dyker upp efter hand och en del av de frågorna kommer vi svara på i Bonusmaman Magazine.

Stina Pettersson
Ansvarig utgivare av e-magasinet Bonusmaman