Petra Thomassen

Bonusfamiljen är som ett pussel

Mitt namn är Petra Thomassen
Är mamma, bonusmamma och fru men främst bara mig själv.
Jag brinner för att alla skall utvecklas till att bli den bästa utgåvan av sig själv och påverka/samarbeta med sin omgivning på ett utvecklande sätt. Jag är utbildad parterapeut, barnpsykoterapeut, förskollärare och socionom.
Jag arbetar med parrelationer och föräldrastöd och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer, par och barn och ledarskapsutbildningar.

Det går inte att förstå hur det är förrän man själv lever i en bonusfamilj
Innan jag själv valde att leva i en bonuskonstellation förstod jag inte helt de verkliga svårigheterna som mina klienter beskrev. Jag sökte efter kunskap men hade svårt att hitta aktuell kunskap. Då vi blev en bonuskonstellation förstod jag mer om det komplicerade mönster som kan bildas i en bonuskonstellation. Känslor som sorg, svartsjuka, ilska, hat, mm är vanliga. Jag trodde själv att jag skulle vara en mognare och mer distanserad person, än att fastna i mina egna rädslor och tankar om hot. Att leva i en bonuskonstellation är en komplex situation, självklarheter som kognitiv intimitet (att man känner sitt barns behov) och sammanhang kan vara oklart och oförutsägbart.

I pusslet att få ihop en bonusfamilj
Jag lever i en bonuskonstellation med en man, tre biologiska döttrar och två bonusdöttrar. Vi lever inte med alla barnen under samma tak. De är i övre tonåren och unga vuxna, barnen lever nu i olika länder och städer.

I pusslet att få ihop vår fina familj är att få mandat och samhörighet det jag upplever som svårast. Då menar jag inte mandat i form av äganderätt utan snarare vilka ord och i vilka kontext jag kan påverka utan att förstöra relationen. Relationen både till bonusbarn och mina barn men framför allt mellan mig och min man är beroende av mandat.

Med mina biologiska barn är det självklart för mig att ge tillrättavisningar och ställa krav. Konkreta exempel är:
Ta bort mobilen från matbordet.
Gå ut med hunden.
Laga middag.
Osv.

Att sätta in på relationskontot
Vår relation tål ilska och gnäll, jag har koll på tid för påfyllning av relationskontot och framför allt umgänge. I vår värld är kärlek, gränser och samhörigheteten satt.
I förhållande till bonusbarnen finns ingen grundtrygghet, ingen roll och ingen trygghet skapad. Det går att skapa med tid, kommunikation och kärlek.

I vårt äktenskap har vi en öppen och tydlig kommunikation men trots bådas vilja, kunskap och kompetens sker det att konflikter bubblar upp vad det gäller frågor, ämnen som berör rättvisa och mandat runt barnen. Att komma in och ändra på någon fungerar inte men att försöka att förstå, acceptera och diskutera svårigheter på en gång de kommer upp är ett sätt att nå egen framgång. Det finns hundratusentals situationer som skapar konflikter i familjemönster, att leva i en bonusfamilj kräver mycket mer än i en kärnfamilj. Men kärleken är starkare än hindren och kärlek smittar.

Min vision är en stabil, lycklig familjekonstellation med alla våra barn utan att ta en mammaroll till mina bonusbarn.

Det är grund mandatet jag saknar även om jag får det av min man så fungerar det inte alltid i verkligheten. Jag har mött många familjer som brottas med mandat och i bonusfamiljer är det en komplicerad process. Om vi skulle jämföra med familjehemsplacering eller adoption så är mandaten en prioritering som är tydligt avtalad och uppgjord. I en bonusfamilj styrs vi av känslor, viljor och tidigare inlärning samt har ett samspel med de övriga biologiska föräldrarna. Det krävs en stor social empatisk förmåga att behandla allas behov.

Forskning visar att föräldrar i bonusfamiljer mår sämre än i kärnfamiljer. (Alto 2018,Kochel 2018 m,f). Samt att det sker fler skilsmässor i bonusäktenskap än i äktenskap med biologiska barn. Jag önskar kunna jobba vidare och hjälpa föräldrar, familjer och barn till en förutsägbar, trygg vardag.

Petra Thomassen
petra.charlotta.thomassen@gmail.com

Hör av dig om du behöver stöd hjälp utbildning eller behöver prata.