Marita Lynard

Marita Lynard 
Bor: Malmö 
Å
lder: 49 år 
Familj: Gift och tre vuxna barn  

Marita är socionom, behandlingspedagog, samtalsterapeut och handledare inom psykosyntes. Marita har en Master i socialt arbete och vidareutbildat sig inom DBT och KBT.  

Idag arbetar Marita som 1:e socialsekreterare och handleder socialsekreterare både inom myndighet- och behandlingssidan.  


Varför började du skriva böcker om introverta och extroverta personer? 

- Det började när jag jobbade som familjebehandlare och träffade familjer. Jag kom i kontakt med en författare som heter Susan Cain och hennes bok med titeln Tyst. Och då började jag förstå olika relationstyper. Jag började också förstå mig själv, som är mer åt det extroverta hållet, hur det påverkar min relation till min mamma, pappa och bror. Jag började också fundera på hur extroverta och introverta påverkas i relationer, och speciellt de människor jag mötte i mitt arbete. Jag hade något som jag kunde prata med mina familjer om i min yrkesroll. 

När jag tyckte att jag hade lite kontroll på ämnet och började känna mig för så visade det sig att det fanns en sån friskhet att prata i de termerna. För det är inget rätt och fel. Det är inget som vi ska bedöma utan det är sådana vi är. 

När jag pratade med föräldrar så kanske jag tolkade att de var extroverta. Då hamnade vi ibland i att de inte förstod sitt barn. Barnet ville vara i fred efter skolan. Stängde bara in sig i sitt rum. Att då prata i de termerna om introverta och att barnet har mycket mer behov av enskildhet så betyder inte det att relationer är sämre.  

Eller en introvert förälder som känner att hon inte klarar av sitt barn och tar på sig skulden och bara hittar massa fel på sig själv.  

Pratar vi då om att det är ett extrovert barn och tittar på nätverket och om det finns någon som kan hjälpa till att avlasta. Hur ska mamman ta hand om sina behov? Hur ska hon göra för att få energi så hon kan vara den bästa mamman. Det blir en sån friskhet i samtalen och då ville jag bara veta mer.  

- Jag ville skriva om par och deras kärleksrelation. För där hamnar vi också. Hur är det att vara med en partner som är min motsats? Och hur vi ska använda det till styrka och tillgång i vår relation. Sedan får det konsekvenser för familjelivet också. Så de två olika inriktningarna ville jag ha med.  

Finns det någon risk i att vi pratar i termer som introvert och extrovert? Att det blir att vi kategoriserar människor?  

- Hela syftet med att ta reda på vilka personligheter vi är, är ju för att vi ska kunna mötas. Inte för att kategorisera och skapa ett ”vi” och ”dem”. Mina böcker har ju också undertiteln- Att Mötas. Det är också ett ansvar jag har att ta reda på vilka behov jag har och hur kan jag uttrycka dem till min familj, partner, kollega eller till min chef. Och i min vilja att vara med dem så behöver jag kanske titta på dig på ett annat sätt för att du kanske är min motsats och måste förstå det.  

Det är en stark önskan att vi ska mötas. Du är ju inte som jag, hur är du då? 

Vi har diagnoser som är väldigt stigmatiserande som till exempel ADHD men detta handlar inte om diagnoser utan om personlighetstyper. Vi föds i den personligheten. Sen har vi ett extrovert samhälle där introverta ofta blir sedda som märkliga eller som inte kommer till sin rätt.  

- I den första boken som handlar om självkänsla finns det ett kapitel om förskola och skola. Vad gör den extroverta världen för introverta barn? Vad är det vi missar hos de här barnen för att de inte kan blomma ut för att hela läroplanen är skrivna för extroverta barn och förmågor.  Ska du ha bättre betyg behöver du räcka upp handen.  

Introverta blir mer och mer synliga. Vad tror du det beror på? 

- Ja, Vi ser det på litteraturen. Först kom boken ”Tyst” från USA och sen har vi Linus Jonkmann från Sverige som har skrivit om ämnet. Sedan har de översatts en till av Susan Cain som handlar om tonåringar samt några andra författare som också har börjat skriva utifrån dessa teman. Så det är verkligen mycket bra.  

Vad får du för reaktioner på böckerna?  

- De är lättillgängliga. Det är en lätt och stor text. Boken är varken tjock eller tung att läsa och det finns många illustrationer som man kan reflektera över. Jag vill att dessa böcker ska vända sig till alla människor och inte bara till dem som tycker om att läsa och är vana bokläsare.  

- Böckerna är inköpta till flera skolor i Sverige och man arbetar med dem i personalgrupper för att öka förståelsen för varandras personligheter.  

Har du några drömmar som du vill förverkliga nu?  

- Jag älskar mitt jobb och vill vara kvar länge på min arbetsplats. Jag har också ett intresse av att skriva. Jag vill kombinera dessa olika områden. 

Som socionom och terapeut har jag mina egna processer och då tänker jag att om jag får denna kunskap så kan det finnas andra som också kan ta del av det. Jag kan dela med mig genom att skriva.  

- Jag vill också skildra föräldraskapet och hur vi kan lära våra barn att uttrycka sina egna behov. Så att de t.ex. inte behöver ljuga när de inte orkar vara längre med sina kompisar. De kanske är introverta och behöver vila. 

- Om jag är introvert och jag har ett sår över att jag inte fick vara med när jag var liten och jag ser att mitt barn är ensamt. Tolkar jag det då att det inte får vara med. Eller kan jag med hjälp av boken förstå att det inte behöver vara så. Det är bra saker att fundera omkring.  

Vad händer när två familjer ska bli en? 

Vilka olika personlighetstyper har man med sig in i bonusfamiljen. Tänk om det är en familj som är helt introvert och som ska börja leva med en extrovert. Det blir som att två kulturer möts, den introverta och den extroverta kulturen. Vad händer då?  

Efter intervjun kan vi konstatera att det finns otroligt mycket mer att prata om när det gäller introverta och extroverta personligheter.  

Just nu är Marita är ute på bokmässor och julmässor. Hon föreläser och ger workshops.  Vill du ha kontakt med Marita så maila till lynard@telia.com