Sandra Österström

En resa vi tar tillsammans

Den allra viktigaste resan vi gör i livet handlar inte om resmål till olika platser eller länder. Utan den resan som sker inom oss. Vår inre resa att finna vem är jag. När vi lyssnar och finns till hands för våra barn, så hjälper vi barnen att förstå sig själva och att känna sin egna betydelse. Ett möte som bygger på den livsviktiga anknytningen mellan barn och förälder. Där läggs även grunden för barnets självkänsla och för de fortsatta stegen här i livet, i barnets skapande av sin unika historia.

Vi hamnar hela tiden i olika vägskäl där vi behöver stanna upp och fundera vilken väg vi ska ta. Lyssna in varandras önskemål och känslor. Funderar kring vilka behov som finns bakom olika yttre uttryck och vad som påverkar resans rörelse framåt. En resa vi tar tillsammans med barnet.

När två föräldrar väljer olika vägar i sin parrelation är det av betydelse att förstå att barnet kommer reagera med känslor som ledsamhet och oro. Barnet kommer ha svårt att förstå vad det kommer att innebära, både för barnet själv och för familjen som helhet.

Jag har genom åren mött många vuxna som säger att mamma och pappa ska skiljas. Jag tycker det är viktigt att berätta för barnet att det handlar om parrelationen och inte om föräldraskapet.

Som förälder innebär det en sårbarhet när familjen kommer förändra sig. Det finns många frågor utan svar. Det är av betydelse att som vuxen vara medveten om hur vi speglar varandras känslor och att barnet fångar upp stämningar i familjen. Hur barnet sedan reagerar är olika. En del vänder energin utåt sätt genom utbrott och skrik. Andra barn vänder energin inåt sätt och blir kanske följsamma och håller dessa känslor inombords.

Det är därmed av vikt att som vuxen ta ansvar för sina egna känslor och ha en förståelse för hur barnet fångar upp hela familjens mående.

Föräldrarna kan hjälpa barnet genom att vara öppna och att inte lägga någon skuld på barnet. Detta genom att möta barnets känslor och att barnet får tid och utrymme att bli lyssnad till. Som förälder innebär det även ett ansvar att möta upp sina egna känslor och att vara en förebild för sina barn, trots de svårigheter som pågår inombords.

Även om familjen är i förändring, så är det viktigt att påminna sig om att det är en resa vi tar tillsammans med barnet. Där nya vägar ska skapas, men att det görs ihop med barnet framför oss. Barnet behöver känna att resan sker i samhörighet till sina föräldrar, trots att det innebär en separation från varandra i perioder. Ett fungerande samarbete mellan föräldrarna är en viktig del för barnets mående. När barnet bor hos den ena föräldern är det viktigt att främja samhörigheten till den andra föräldern. Det kan bland annat göras genom telefonsamtal, sms och att ha trygghetsföremål från den andra föräldern med sig.

Barnet är i en ständig resa framåt att finna sig själv och förstå sitt egna värde. När förändringar sker under resans gång som exempelvis att familjen förändras så är det av värde att som förälder ha modet att möta barnet där, på sin resa.

Det är viktigt att främja en trygg atmosfär där barnet kan ge uttryck för sina känslor. För att barnet ska behålla kontakten med sig själv och känslan av att vara värdefull i sina föräldrars ögon är det betydande att föräldrarna kan möta både barnet och varandra med ödmjukhet, i den svåra situationen. Detta för att främja en resa barnet och föräldrarnas tar tillsammans, men under andra förutsättningar.

Sandra Österström


Sandra Österström heter jag och har under större delen av mitt liv mött barn och föräldrar i samtal. Jobbar inom Barnhälsovården och har även min egna verksamhet, Sagolikabarn. Föreläser och har kurser för vuxna, samt work shops för barn. Min passion är det sanningskära mötet till våra barn. Att växa inifrån i allt fint som är jag.

Instagram: @sagolikabarn

Facebook: sagolikabarn

Hemsida