Jessica Svensson

Hundens positiva effekter för människans välmående! 

Jag heter Jessica Svensson och driver Hand Hund & Hälsa. Företaget har tre “ben”/fokusområden, ​Mammainvestering, Bootcamp med hund & Social tjänstehund.
Jag driver även bloggen Guardista.com, som behandlar livet med våra hundar, samspelet mellan hundarna och vår son och hur man skapa en trädgård för hundarna och familjen.


Hunden Hicko ( Joquibaz Hickory Dickory Dock) är en Pyrenéerhund och är utbildad social tjänstehund och arbetar tillsammans med mig. Hicko har stor erfarenhet av att arbeta med många olika målgrupper som exempelvis personer som omfattas av LSS(Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). I dessa verksamheter har vi mött personer med olika funktionsvariationer. Främst har Hicko mött personer inom autismspektrum samt personer med förvärvad hjärnskada. Vi har även haft uppdrag inom skolan för barn med särskilda behov, individer med psykisk ohälsa samt boende riktat till hemlösa personer med ett aktivt missbruk. Vi har även ingått i ett projekt inom skolan som heter ”Barn, hund och utomhuspedagogik”. Idag arbetar vi främst inom äldreomsorgen med inriktning somatisk vård och med personer med demenssjukdom.

2017 fick Hicko den ärorika utmärkelsen “årets vardagshjälte”.
Utmärkelsen fick han för sin insats inom äldreomsorgen! I arbetet med hund som resurs fungerar hunden som ett redskap för att nå olika mål. För många människor vi möter i vårt arbete, kan mötet med hund leda till ökad motivation, glädje och en ökad livskvalitet i vardagen.

Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation. Denna kan i många fall överföras i ett samspel tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang. I arbetet med hund som resurs kan man dra paralleller mellan hund och människa, dock är det viktigt att mottagaren kan förstå liknelsen mellan hunden och sig själv. Det är viktigt att fånga upp mottagarens intresse för att lättare anpassa aktiviteten med hunden. Genom hunden kan man även arbeta med exempelvis social träning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Genom att beröra hunden eller vid en visuell upplevelse kan mottagaren känna sig sedd och vara delaktig i en kravlös aktivitet tillsammans med hunden och uppleva samhörighet.

I mötet med hunden väcks ofta spontana samtal
som kan ske direkt till hunden eller med hjälp av hundföraren, som leder samtalet med hjälp utav hunden. Det är viktigt att fånga upp samtalet och vägleda efter intresse och förmåga. Alla aktiviteter som sker tillsammans med hunden som resurs syftar till att bibehålla, stärka eller förbättra mottagarens förmågor och anpassas efter intresse, behov och förutsättningar. Andra viktiga syften i mötet med hunden är att skapa glädje, delaktighet och gemenskap.

När Hicko är ledig fungerar han som en glädjespridare och resurs i familjen. Vaknar jag upp till en dålig dag finns han alltid vid min sida. Hicko stärker mig med sin närvaro när vi kliver upp på scenen tillsammans och ska hålla föreläsning. Han inspirerar mig till fysisk aktivitet och han hjälper mig att hålla ett bättre fokus här och nu.

En hund kan även hjälpa till att stärka familjen genom att vara en glädjespridare och någon som man måste fokusera på.
Jag har valt att involvera sonen tillsammans med hundarna redan från dag ett. Idag är min son fyra år och är en del av de aktiviteter som sker med hundarna. Emil hjälper exempelvis till med att borsta hundarna, ge mat och vatten och gå ut på promenad. Vi skapar aktiviteter i trädgården där hundarna får vara med, tex. som att bygga en hinderbana och träna med hundarna.

Relationen mellan Emil och hundarna är idag oerhört starkt. Hundarna är hans kompisar och Emil visar en fin respekt och hänsyn som även idag kan överföras i andra sociala sammanhang.

Hunden är en fantastiskt resurs ute i samhället men även i hemmet tillsammans med sin flock i familjen. Hunden är ett verktyg som kan skapa gemenskap, glädje och trygghet i familjen och i samhället.

Jessica Svensson

Hemsida

Facebook

Instagram

LinkedIn

Guardista