Marie Skärblom

AHA - YES! Jag är högkänslig!

Marie Skärblom Hermansson heter jag och är en högkänslig samtalskonsult med eget företag. Gift med Niclas som jag levt tillsammans med i 17 år. Har två vuxna söner från ett tidigare äktenskap, två blivande svärdöttrar och två högkänsliga hundar. Jo – djur är också högkänsliga!

Så här började det!

För 7 år sedan läste jag en artikel i SvD som handlade om högkänslighet. Jag bad min man att läsa artikeln och ställde sedan frågan till honom ”vem är det som de beskriver”? Min man svarade ”Ja, det är min fru”. Klockrent! Det var första gången jag kom i kontakt med personlighetsdraget. Jag kände mig så överväldigad av denna talang! Jo, så kände jag det faktiskt! Självklart - nu kunde jag sätta ord på egenskapen. Denna igenkänning kändes fantastisk. Pusselbitarna föll på plats. Sedan visste min nyfikenhet inga gränser. Jag sökte på nätet och hittade massor av information. Jag började plugga på!

Elaine Aron – forskare, doktor i psykologi, psykoterapeut, föreläsare och författare har forskat på detta personlighetsdrag sen 1990-talet. Hon är den första personen som myntat begreppet högkänslig person – HSP – Highly Sensitive Person. Jag läste hennes bok - Den högkänsliga människan - och anmälde mig till den nystartade föreningen (2012) - SFH – Sveriges förening för högkänsliga. Jag läste även andra svenska böcker som fanns då år 2012 - som exempelvis Maggan Hägglund och Doris Dahlins bok – Drunkna inte i dina känslor – som varit en riktig ögonöppnare för många högkänsliga. Idag börjar kunskapen att spridas och det finns en hel del mer forskning. Elaine med flera har skrivit ytterligare forskningsbaserade böcker i ämnet. Jag har läst de flesta av dem.

Hur vet man att man är högkänslig? Många har i stort sett hela sitt liv fått höra – varför är du så känslig, det är väl inget att bry sig om, du tar allting så hårt osv. Det är lätt att känna då att ordet känslig är negativt. Egentligen innebär det att en person är observant, lägger märke till förändringar i sin omgivning, noterar tankar och känslor hos sig själv och andra. Det är väl positivt! Det är egentligen bara du själv som kan avgöra om du är högkänslig eller ej. Andra kan säkert ana att någon är det. Om man gör testet på sidan www.hspforeningen.se så får man säkert svar. Frågorna är utformade utifrån den vetenskapliga termen SPS - sensory processing sensitivity. Pia Rockström har också skrivit en bok som heter ”Högsensitiva berättar” – intervjuer med 22 personer som är högkänsliga. I den är det många som hittat sin ”tvillingsjäl”.

Vad är högkänslighet – jo, ett personlighetsdrag! Det är ingen diagnos och ingen trend!

Det är heller inget du kan välja bort – det är som att vara född med blå eller bruna ögon. Cirka 20 procent av befolkningen är högkänsliga. 50 procent är kvinnor och 50 procent är män – alltså jämt fördelat mellan könen. 30 procent är extroverta och 70 procent introverta. Jag är ambivert – alltså både ock. Den fundamentala och helt unika egenskapen hos högkänsliga är den djupa och noggranna bearbetningen av intryck. De är mycket receptiva för sin omgivning. Sensorisk bearbetningskänslighet –- SPS – är den vetenskapliga termen. Det handlar om hur vår hjärna analyserar den information som vi tar in genom våra fem sinnen. Tillvaron upplevs därför mer intensivt. Högkänsliga visare bl.a. mer aktivitet i de delar av hjärnan (insula) som har med känslomässiga reaktioner och speglingar av andras känslor att göra. Allt detta har man fått fram genom magnetresonansavbildning av hjärnan. Högkänsliga tänker oftare, längre och mer på djupet än genomsnittet. De här fyra pelarna måste vara med för att du ska vara högkänslig:

  • Djup bearbetning (den grundläggande och viktigaste aspekten – utan den är du inte högkänslig)
  • Sensitiv uppfattningsförmåga – stark intuition, uppfattar det subtila – hör det outsagda – lägger märke till små nyanser och det som sägs ”mellan raderna”
  • Emotionell mottaglighet – stark välutvecklad empati och medkännande – fler och starkare känslor inför allt som kommer i vår väg - fördelskänslighet (Vantage Sensitivity)
  • Överstimulering – den noggranna bearbetningen av intryck är energikrävande och tröttande. Det som är lagom stimulerande för genomsnittet är mycket stimulerande för högkänsliga och det som är mycket stimulerande för andra kan vara outhärdligt för oss

Medvetenhet och balans – det bästa verktyget

Att vara högkänslig i en hektisk värld kan vara en stark utmaning. Det bästa verktyget för en högkänslig person är faktiskt att bli medveten om sitt personlighetsdrag, acceptera och balansera. Att kunna se sig själv och sin omvärld från detta perspektiv. Skapa ”luft” i almanackan för egen tid och återhämtning, för att kunna bearbeta alla intryck. Undvika destruktiva miljöer så mycket som det bara går och söka upp de goda miljöerna. För lika mycket som de negativa påverkar så gör det goda det också. Förmågan att vara fördelskänslig – vilket innebär att vi rent allmänt har större behållning av positiva händelser än icke högkänsliga – kan användas för att vända något negativt till positivt lite lättare. Att göra roliga saker! Jag tycker att man kan tänka som i Sinnesro bönen – ”ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att se skillnaden”. Att hitta sitt rätta sammanhang – KASAM – och tänka självmedkänsla är andra fina verktyg. Det finns ett sammanhang för alla även om det inte känns lätt när man tillhör en minoritet. Att vara i minoritet är inte samma sak som att man är ”fel” men det kan man uppleva eftersom omvärlden är anpassad för den breda massan. Det ligger inte heller någon värdering i att den ena eller andra egenskapen skulle vara bättre att ha än någon annan. Högkänsliga och icke högkänsliga är ämnade för att komplettera varandra med sina respektive styrkor - då blir vi väldigt mycket gladare och smartare! Tillsammans blir vi starkare!

Marie Skärblom Hermansson
Samtalskonsulten Sensitivus


Marie är sekreteraren som agerade mentor på sina tidigare arbeten och sedan utbildade sig i professionellt mentorskap. 30 år i tjänstesektorn gav en gedigen kompetens om vikten av att lyssna och få människor att känna sig sedda och bekräftade, både i arbetslivet och privat. För några år sedan - efter kompletterande studier - sadlade hon om till samtalskonsult och startade sedan eget företag. Hennes verksamhetsvision är ”samtalets läkande kraft i en digital värld”. Efter att ha mött så många människor som känner utanförskap för sådant som egentligen är helt naturligt, så behövs fysiska samtal i allra högsta grad. Alla människor har grundläggande behov som behöver tillfredsställas och avsaknad av de sociala leder till tomhet och existentiella kriser och frågor. Hon hjälper människor att försöka hitta sitt rätta sammanhang. Hon är högkänslig själv och samtalar samt föreläser om personlighetsdraget.

Webbsida
Facebook
LinkedIn

Mail: samtalskonsulten@sensitivus.se

 

Arbetsgruppsledare i SFH Skåne – Sveriges Förening för Högkänsliga
Volontär på Café Lajvet – Lajvet Psykiskt Hälsoforum
Volontär Mentor Sverige