Utbilda dig till kursledare med inriktning bonusfamiljer


Annons

Välkommen till en unik utbildning för dig som vill höja och fördjupa din kunskap om ombildade familjer eller som vill anordna föräldrakurser, föreläsningar, workshop eller tematräffar för bonusföräldrar.

De svårigheter som en ombildad familj kan uppleva i relationer, kan många gånger utsättas för ”försök” i exempelvis terapi eller behandling. Utan vetskap om vilka mekanismer som en ombildad familj påverkas av finns det en risk att man direkt översätter det som fungerar i en intakt kärnfamilj som om det också skulle fungera i en ombildad familj. Detta kan leda till problem i den ombildade familjen om inte behandlaren eller socialarbetaren har kunskap om de speciella strukturer och processer som pågår i en ombildad familj.

Med ombildad familj menar vi, bonusfamilj, familjehem eller familjer med adoptivbarn.

Utbildning

Vi erbjuder nu ett utbildningspaket för kommuner, landsting och andra verksamheter som kommer i kontakt med bonusfamiljer eller ombildade familjer. Vi utbildar dig som i sin tur kan hålla i föreläsningar, workshop, tematräffar och föräldrautbildning för bonusföräldrar med utgångspunkt från vårt material speciellt anpassat för målgruppen.

Utbildningen ger en ökad kompetens i det vardagliga arbetet för dig som träffar barn, ungdomar och föräldrar i sin profession som t.ex. socialsekreterare, kuratorer, beteendevetare, familjebehandlare, coacher, psykologer, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, diakoner m.m.

Utbildningen passar även dig som är intresserad av kursen av privata skäl eller som vill hålla kurser, föreläsningar eller workshop.

Vad är Aktivt ledarskap för bonusfamiljer?

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer (Active Parenting for Stepfamilies) är en kurs som har utformats för att gynna föräldrar med barn i åldrarna 2-17. Programmet fokuserar på föräldraskap i bonusfamiljer, men det är också lämpligt för familjehemsföräldrar, ensamstående föräldrar som förbereder sig för en ny relation, föräldrar till adopterade barn och andra som vårdar barn efter separation eller förlust. Du behöver inte vara biologisk förälder för att ha nytta av kursen.

Dr. Michael H Popkin grundade Active Parenting Publishers, Inc, 1980 i Atlanta, Georgia. Michael Popkin och Elizabeth Einstein har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrastödsprogram och har arbetat fram Active Parenting for Stepfamilies.

Aktivt ledarskap för Bonusfamiljer är ett av Familjeträdets varumärke. Vi har den svenska rättigheten och har i samråd med Michael Popkin valt att kalla materialet, Aktivt ledarskap för Bonusfamiljer.

Utbildningens innehåll

Vi går steg för steg igenom varje lektion i föräldrastödsprogrammet, Aktivt ledarskap för bonusfamiljer. Vi går även igenom din roll som kursledare, vad som är bra att tänka på när du håller en kurs, kostnader och hur du når målgruppen.


Kursansvarig:

Stina Pettersson, utbildad socionom med vidareutbildning inom kognitiv beteende terapi och psykodynamisk terapi. Stina har erfarenhet av att arbeta med barn, föräldrar och bonusföräldrar i ombildade familjer. Stina har bland annat varit aktuell i Malou efter 10 som expert gällande frågor som rör bonusfamiljer.

Familjeträdet AB är ett företag som bland annat har specialiserat sig på arbete med och utbildningar för bonusfamiljer. Företaget har en verksamhet med inriktning mot bonusfamiljen och de utmaningar och möjligheter som bonusfamiljer möter i sin vardag.


Aktuella utbildningsdagar

1 dagars utbildning: 26 mars 2020.

3 dagars utbildning: 27-29 maj 2020.

Plats: Ystad i Familjeträdets lokaler.

Är ni fler än 8 från samma kommun/verksamhet kan utbildning erbjudas i er kommun. Ta kontakt med stina@familjetradet.com


Det här får du:

 • Teoretisk och praktisk genomgång av material.
 • Omfattande kursmaterial till föreläsningar, workshop och tematräffar.
 • Utbildningen med begränsat antal platser, max 20 personer/tillfälle.
 • Handledning under tre månader via mail eller telefon.
 • Kaffe, te och frukt under utbildningsdagarna.

Kostnad:

Utbildningspaket 1: Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljer

1 dag

 • För privatperson: 4000 kr inkl. moms
 • För kommun, landsting och företag: 4000 kr exkl. moms

3 dagar

 • För privatperson: 9 000 kr inkl. moms
 • För kommun, landsting och företag: 9 000 kr exkl. moms

Utbildningspaket 2 500 kr (Utbildningsmaterial krävs för att du ska kunna hålla kurs)

 • Kursbok för kursledare
 • Övningsbok för föräldrar
 • Filmsekvenser på USB minne
 • Handledning 3 mån via telefon eller mail

Utbildningsmaterialet krävs för att du ska kunna hålla kurs i Aktivt ledarskap för bonusfamiljer.


 

Anmälan

stina@familjetradet.com

Din anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.


Kontakt, förfrågningar och anmälan görs till:

Stina Pettersson

Mobil: 0733 64 29 67

Mail: stina@familjetradet.com


www.familjetradet.com

 


Annons