Att gå före

Barn gör inte som vi säger...

...de gör som vi gör.

Vem vill du vara?

Vad vill du stå för?

Vad vill du skicka vidare?

- i dina barns och bonusbarns liv?

OBS. Ersätt skuld och dåligt samvete med kärlek. Du är en viktig förebild.

Denna uppgift är en gåva till dig.

Sätt dig på en plats där du får sitta ostörd och reflektera över ovanstående frågor en lång stund. Ta fram ett svar, ett ord, ett begrepp, för varje fråga - något som du vill skicka med dina barn och bonusbarn in i det vuxna livet. Något du vill lära dem. Som du tycker är viktigt att de får med sig för att stå starka och funktionella i det liv som väntar dem.

När du fått fram dina tre ord och eller begrepp, skriv ner dem i tre spalter på ett tomt papper.

Hur ska du omsätta dessa viktiga saker i praktisk handling?

Det vill säga; vänd varje ord och begrepp in i dig själv och ta reda på om det är förankrat i dig på så sätt att du gör det själv. Om du INTE gör det - vad behöver du förändra, ta tag i och göra för att börja visa dig själv och dina barn att dina ord inte bara är ord?.... att du går före genom att göra det själv.

Skriv en punktlista/handlingsplan för varje spalt på ditt papper.

Exempel: Du vill att barnen ska känna sig värdefulla.

Känner du dig värdefull? - om inte, vad behöver du göra för att känna och uppleva och FÖRMEDLA att du är värdefull? Hur får du barnen att känna sig värdefulla?

Utan ord.

Uppgiften är att omvandla orden på ditt papper till handling.

Ofta har vi lampan på barnen när vi vill förmedla och lära dem något. När vi vill tala om vad som är rätt och fel. Vad som är okej och inte. Ofta tjänar både vi själva och barnen på att vi lyser lampan på oss själva först. Att vi står i oss själva, förankrade, och låter barnen vara egna individer som med vår trygghet, stabilitet och vuxna beteenden ger dem det de behöver för att så småningom följa sin egen livsplan. Vi har dem hos oss en stund, ett ögonblick där vi har möjligheten att bidra till en viktig grund för framtiden. Sen måste vi släppa dem. Låta dem gå. Vara sina egna. Och hoppas på att vi förmedlat något som de har nytta av i sina liv.

Om och när du stöter på skuldkänslor, känner dig som en kass förälder - vad bra! då har du något att jobba med! 😉 Gör den här uppgiften av kärlek till dig själv och barnen, för deras framtid. Om du vill göra skillnad, vill säga. Att ta sig själv och sin förebildsroll i barnens liv på allvar är ett viktigt och lärorikt uppdrag. Det gör gott. ♥

/Aryel


Bilder av James Wheeler och Jill Wellington från Pixabay


A N N O N S