Agneta Björck

Att leva som kameleont - Om medberoende och dess konsekvenser

Alla som hamnar i en relation med en person i pågående missbruk är inte medberoende utan beroendet kan beskrivas som en livsinkräktande sjukdom som det finns hjälp för. Men några fastnar i ett mönster som påverkar deras egen existens så till den grad att egna behovs sätts på sparlåga och anpassning till personen med beroende blir allt.

” Att ändra mig själv till en kameleont för att passa in, tappar känsla av mina egna värden, mina behov ... (Selma)”

Vi beskriver ofta medberoende i Sverige som kvinnor, men i internationell forskning är andelen deltagare lika ofta män.

Signalerna för personer på väg in i medberoende är smygande och kan till en början lätt förklaras med omsorg, kärlek och en önskan att hjälpa. Vi vet dock att beslutet att förändras sitter hos personen med beroendesjukdomen. Den som är anhörig kan hamna i läge att försöka kontrollera beroendet genom massiva åtgärder som upptar hela den vakna tiden och inte lämnar något utrymme för egen återhämtning.

I syfte att försöka kontrollera kan ökad aktivitet och att gå upp i intressen vara en flykt från den olösbara situation som beroendesjukdomen kan orsaka för den som är närstående. Det kan svänga fort och den interna stabilitet som krävs för att ta hand om egna behov på ett verksamt sätt försvinner. Svängning mellan att utplåna sig själv till att ha 100 fokus på egna behov kan gå blixtsnabbt.

För att stötta behöver vi upptäcka och se varje anhörig med individuella behov de områden som drabbas. Vi som står bredvid kan se att den som är medberoende lägger fokus utanför sig själv både vad gäller problemlösning med tilltro till möjligheten att kontrollera beroendesjukdomen. Konsekvensen av att lägga allt fokus utanför sig själv är ju utplåning av egna behov och inkapsling av egna känslor.

Vi behöver också uppmärksamma att tecknen på en dysfunktionell relation ibland kan upptäckas inom den somatiska vården då symtom på fysisk ohälsa blir något att söka hjälp för och kroppen existerar ju i samklang med det påfrestning psyket utsätts för.

Fred Nyberg professor och beroendeforskare beskriver en ny amerikansk studie som visar att det finns ett samband mellan medberoende och funktioner i hjärnan kopplade till bland annat empati och social anpassning. Ju högre nivå av medberoende som individen uppvisade, desto lägre funktion i det aktuella området i hjärnan.

Vi har sedan mer än tio år en lag som anger att stöd skall ges till anhöriga men hjälpen är ännu inte tillgänglig för alla.

Att flytta fokus till sin egen person när medberoende tagit över kan kräva aktivt stöd och en ny verktygslåda. Jag jobbar med ACT och Self- Compassion och även med CRAFT för att bidra till läkning.

Vi har också nästa generation att tänka på och även barnkonventionen som blir lag och barn är också anhöriga så att våga se, våga fråga och agera. Barn har rätt till en barndom och skydd mot att ta ansvar för föräldrars missbruk.


Agneta Björck sjuksköterska, utbildare, handledare och verksamhetschef för äldreboende för personer i pågående missbruk.

www.ostgotacare.se/utbildningar

0730672724 eller agneta.bjorck@ostgotacare.se

 

Kunskap och stöd

ACT http://svenskapsykologiinstitutet.se/terapeuter/act/

Self-Compassion https://self-compassion.org/

CRAFT http://www.carinabang.se/

https://www.tryggabarnen.org/

https://www.tryggabarnen.org/jagifokus

https://maskrosbarn.org/

http://medberoendeinfo.blogspot.com/

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-omsorg/stod-till-anhoriga/

https://www.medberoendepodden.se/

https://droghjalpen.se/

http://aca-sverige.org/dokument/gula-foldern.pdf

https://nyasteget.se/