Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

A N N O N S


I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från både myndigheter och bland allmänheten om ökat patientinflytande och om ökad valfrihet gällande behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa i Sverige.

I syfte att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”.

Anmäl ditt intresse redan nu via kontaktformuläret på hemsidan (ange namn, ev. organisation och mailadress) så skickar vi en inbjudan med mer information inom kort.

Mer information om konferensen kommer att publiceras på denna sida löpande.

Sidan får delas fritt till alla intresserade.

Väl mött!

Till FAP:s medlemmar: föreningens årsmöte 2020 kommer att äga rum i anslutningen till konferensen, söndagen den 29 januari 2020 kl. 10.00.


 

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige.


A N N O N S