Petra Thomassen

Nya rutiner

I September deltog jag på en handledningsutbildning för kursen Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljen, hos Familjeträdet. Det var en otroligt givande kurs med många insiktsfulla reflektioner och lärorika stunder. Det var underbara dagar i en härlig grupp, där vi pratade om utmaningar, svårigheter och styrkor i en bonus- eller ombildad familjekonstellation.

En av insikterna jag fick under utbildningen var behovet av rutiner och vanor.

Alla har vi våra egna rutiner som frukost, morgonkaffe, tandborstning, hinna med bussen som går… osv. Inom verksamheter är rutiner en del av ledarskapet. Ledningssystemet i en organisationsstruktur har ansvar över planering, kontroll, uppföljning och utvärdering. Rutiner och vanor är inbyggt i oss.

I ett fungerande samspel skapas rutiner och vanor, och annars får vi bygga samspel kring dem. Rutiner är en serie av aktiviteter, en rutin är ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras. När vi lever och samspelar med andra utvecklar vi mönster och normer. Då vi hamnar i en ny konstellation är det sällan som den kulturen eller behovet hos medlemmarna är detsamma.

I en familj är det föräldrarna som är mest ansvariga för att skapa rutiner, de är inte ett företag men i en bonusfamilj kan vi snarare jämföra oss med en verksamhet än en familj de första åren, speciellt då barnen är större. Exempelvis kan detta vara att äta middag varje kväll samma tid eller åka på speciella utflykter varje helg. Dessa rutiner är väsentliga för oss och skapar trygghet. Brist på rutiner gör däremot att vi tappar energi och blir trötta - detta gäller både vuxna och barn.

I familjer där det är brist på rutiner och vanor kan barn ibland starta konflikter för att det ska leda till lugn och förutsägbarhet. Alternativt skapar barnen egna rutiner som föräldrarna accepterar, men som inte gynnar barnets sociala utveckling.

När vi går in i en ny konstellation bryter vi ofta de vanor vi haft under åren och skapar därmed en oförutsägbarhet, vilket gör att hjärnan gör av med energi på att försöka ta reda på vad som gäller nu. Rutiner som normalt skapar återhämtning och vila sätter istället igång en komplicerad process i hjärnan som går i försvar och blir på sin vakt.

Sedan mina barn var små har middagen och kvällsstunderna varit väldigt viktiga - en återkommande rutin.

En vana vi hade var att nästan varje vardagskväll efter gemensam middag duka fram te och knäckebröd, medan vi satte oss och slog på någon serie eller film. Denna rutin ersatte godnattsagestunden. Det blev en sorts återhämtning, en avkoppling och ett stärkande lugn i relationen. Idag är mina barn stora men när vi ses är denna rutin fortfarande central.

I en ny familjesituation är det många faktorer som påverkar och samspelar i vardagen. Det kan vara tiden tillsammans, vanor, val, ålder, den andre biologiska förälderns påverkan, värden i familjen, aktiviteter, läxor m.m. Att bygga en relation och att skapa gemensamma vanor kräver tid, tålamod och öppen kommunikation, val, mod och empati.

I en ny familjekonstellation kan det vara av vikt att bonusföräldrarna tillsammans tar ansvar och mandat över situationen och bygger relationen efter deras värderingar och behov. Försök att skapa mysiga stunder och ta er tid tillsammans, för att i slutändan skapa nya, eller föra vidare gamla goda rutiner.

/Petra


 

Mitt namn är Petra Thomassen
Är mamma, bonusmamma och fru men främst bara mig själv.
Jag brinner för att alla skall utvecklas till att bli den bästa utgåvan av sig själv och påverka/samarbeta med sin omgivning på ett utvecklande sätt. Jag är utbildad parterapeut, barnpsykoterapeut, förskollärare och socionom.
Jag arbetar med parrelationer och föräldrastöd och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer, par och barn och ledarskapsutbildningar.

petra.charlotta.thomassen@gmail.com

Hör av dig om du behöver stöd hjälp utbildning eller behöver prata.


 


 

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer