Stina & Thomas

Stina Pettersson
Ålder: 50

Bor: Ystad
Gör
: Socionom/samtalsterapeut på Familjeträdet AB
Familj: Gift med Thomas. En son från ett tidigare förhållande och Thomas dotter och son.

 

Thomas Pettersson

Ålder: 58
Bor: Ystad
Gör: Arbetar som rektor i Malmö stad
Familj: Gift med Stina. En dotter och en son från ett tidigare förhållande och Stinas son.

Tillsammans driver de e-magasinet Bonusmaman och Familjeträdet AB

Svårigheterna de mötte i sin yrkesroll och i sitt privatliv fick dem att starta ett magasin med inriktning ombildade familjer, föräldraskap och relationer.


10 tankar och svar om bonusfamiljen

Stina

 1. Nu har du arbetat med inriktning mot bonusfamiljer under ca 8 år, vad är de främsta insikterna du gjort?

Svar: De främsta insikterna är att det är så många som tycker att livet i en bonusfamilj är mycket svårare än det gick att föreställa sig innan man levde i en ombildad familj. Det är också många som har en ambition att vara som en kärnfamilj och man vill skapa en Vi-känsla. Detta kan krocka då alla i bonusfamiljen inte valt att det ska komma in en ny person i deras liv. Jag har också märkt att det är många i omgivningen som har åsikter på hur man ska vara och vad man ska göra. Man har ögonen på sig på ett sätt som man inte har i en kärnfamilj. Det finns förväntningar på sig själv och på sin partner och barnen som kanske inte fungerar i praktiken. Jag har också uppmärksammat att det finns för lite kunskap i olika yrkesgrupper. Att man blir bemött med åsikter om hur du borde vara och hur du ska tänka. Det kan innebära att du inte får det stöd du behöver

 1. Vad är den främsta anledningen till att många tycker det är svårt att leva i en bonusfamilj?

Svar:

Om jag ska ta upp några anledningar som jag möter i min roll som samtalsterapeut så är det:

- Känslan av utanförskap. Att inte vara en del av hela bonusfamiljen. Att inte dela en historia.

- Att ens partner tar beslut med sin ex-partner och som påverkar mitt liv utan att kommunicera dessa.

- Att känna sig som en gäst i sitt eget hem.

- Skillnaden mellan ”barnvecka och vuxenvecka” är stor. Under barnveckan tappar man varandra i vuxenrelationen. Många beskriver att det är som att man är som kollegor under barnveckan.

- Olika gränssättningar för sina respektive barn.

- Man kan känna svartsjuka mot sin partners ex och barn.

- Att man går vilse i vilken roll man ska ha i relation till sin partners barn.

 1. Hur länge ska man kämpa för att få ihop bonusfamiljen?

Svar: Det finns inget enkelt eller rakt svar på den frågan. Det som är viktigt är att man är två som försöker få ihop bonusfamiljen. Kämpar en och den andra inte är beredd på att möta den som tycker det är svårt så kan det vara en god idé att fundera på om man ska vara kvar. Det som jag skulle vilja rekommendera är att söka professionellt stöd tidigt i relationen. Då kan man arbeta med de svårigheter och hinder som finns i en relation tidigt och få verktyg att hantera svårigheterna som kan uppstå i en bonusfamilj.

Idag finns det också en föräldrakurs, Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljen, som är specifikt inriktad mot bonusfamiljer. Familjeträdet AB utbildar och håller kurser i programmet.

 1. Är det skillnad på hur man och kvinnor hanterar utmaningen i en bonusfamilj?

Svar: Min erfarenhet är att det finns både likheter och skillnader. Kvinnor lägger skuld på sig själv när det är svårt i bonusfamiljen. Vi är vana vid att vara familjens projektledare och när inte de i vår omgivning vill vara en del i att bli ledda så går vi vilse i vilken roll vi ska ha.

 1. Varför är det så få män som pratar om bonusfamiljen?

Svar: Jag tror det dels handlar om att det inte finns några forum som är riktade till bonuspappor. Att det finns en skuld och skam över att man inte lyckas i rollen som bonuspappa, pappa eller make.

 

Thomas

 1. Vad har varit en utmaning för dig i bonusfamiljen?

Det tar tid att hitta sina olika roller som sambo, pappa, bonusbarn och bonusförälder. Det är många olika förväntningar som ställs på dig utifrån vilken roll du är i. Det är många nya situationer som ständigt dyker upp och du måste tänka till inför varje ny situation. Jag har hamnat i många lojalitetskonflikter och oavsett ditt val kan det vara någon som är missnöjd. Det är kämpigt.

 1. Vad har varit positivt med att leva i en bonusfamilj?

Min umgängeskrets har utvidgats. Nya människor och en mångfald av nya åsikter och relationer. Även om det har varit en utmaning har det också gett mycket. Det berikar livet. Speciellt nu när det gått ett antal år och saker har börjat ta form.

 1. Vad skulle du gjort annorlunda utifrån den vetskap du har idag?

Jag är inte en sådan person som går omkring och ångrar mina val. Jag tänker att alla försöker göra sitt bästa efter förmågan. Gäller även mig själv. Men visst finns det saker som jag är mindre stolt över. Jag skulle t.ex. varit snabbare på att försöka förstå min partners dilemman i vår bonusfamilj. Inte gått i förvar som jag ibland kan göra.

 1. Varför är det så lätt att hamna i en konflikt när man pratar om varandras barn?

Som förälder har du nog en förmåga att alltid stå upp för dina egna barn. Du vill alltid skydda dem. Därför kan det ibland vara svårt att diskutera varandras barn. Ingen ska säga något illa om mina barn. Det är skillnad känslomässigt mellan ett biologiskt barn och ett bonusbarn. Det är alltid lättare att tala om för någon hur de ska uppfostra sitt barn än sitt eget.

 1. Om du skulle ge tips till ett par som är i början av sin relation. Vad skulle du ge för tips då?

Ta hand om varandra från början. Tänk på vad som förde er samman. Antagligen kärlek. Försök att lyssna och förstå vad din partner vill säga. Gör upp om gemensamma regler om vad som gäller i ert hem. Prata aldrig skit om din eller din partners ex-partner inför barnen även om det kan finnas konflikter. Barnen ska aldrig behöva ta ställning i de vuxnas konflikter. Sök hjälp ifall det inte fungerar i bonusfamiljen.

5 Tips till dig som lever i en bonusfamilj eller som är på väg in i en.

 • Prata om förväntningar och vilken roll ni ska ha i barnens liv.
 • Var förberedd på att det kan ta lång tid att skapa en fungerande bonusfamilj. Upp till 5-7 år.
 • Gå med i en grupp för bonusföräldrar för att träffa andra som är i liknande situation. Att träffa andra bonusföräldrar kan göra en stor skillnad.
 • Bygg relation före ni börjar gå in och sätta gränser för varandras barn. Det är också viktigt att ge er nya partner mandat att sätta gränser.
 • Avsätt tid till varandra som par varje dag. Det räcker med 10 min.

Oss hittar ni på:

www.familjetradet.com

Vi finns även på Facebook och Instagram

stina@familjetradet.com

thomas@familjetradet.com