Marita Lynard

Personlighetstyper, föräldraskap och kommunikation

Marita Lynard 
Bor: Malmö 
Å
lder: 49 år 
Familj: Gift och tre vuxna barn  

Marita är socionom, behandlingspedagog, samtalsterapeut och handledare inom psykosyntes. Marita har en Master i socialt arbete och vidareutbildat sig inom DBT och KBT.  

Idag arbetar Marita som 1:e socialsekreterare och handleder socialsekreterare både inom myndighet- och behandlingssidan.  


Begreppen introvert och extrovert börjar bli mer och mer synliga i både text och vardagliga samtal. Det är bra. Vi inkluderar mer och mer dessa personlighetstyper när vi reflekterar över oss själva och våra barn. Om jag som extrovert förälder har ett introvert barn, hur kan det påverka vår relation då? Vad kan jag som vuxen behöva tänka på? Eller om jag som introvert förälder har ett extrovert barn? Hur kan det bli?

När jag skrev boken Självkänsla - när introverta och extroverta möts, kom jag i kontakt med flera förälder som pratade om just detta; Hur personlighetstyperna kunde ”ställa till det” i relationen. Och hur kunskap om olikheterna kunde ”hjälpa till”  i relationen. En av dessa vuxna är Katja, som beskriver sig själv som extrovert och sin son som introvert.

”-Det svåraste när han var liten var min känsla att inte förstå mig på honom, säger hon. Han hade inte alls samma tempo, varken när han pratade eller när han gjorde saker. Och när jag pratade med honom var min känsla att vi inte fick kontakt. ” Än idag, när han är vuxen, brister det i deras kommunikation. När de planerar något tillsammans och han svarar - mmmmm tolkar Katja det som ett -ja, medan han istället funderar på vad de sagt.

Marika, däremot, som beskriver både sig och sitt barn som introvert, berättar om hur lätt det är för dem att sitta tysta tillsammans, hur de båda uppskattar långa bilkörningar där de kan sitta i tystnad och ändå känna samhörighet.

Introverta och extroverta personer har olika sätt att kommunicera på.

Introverta vill gärna tänka och fundera innan de pratar. De vill hantera kommunikationen och intrycken i lugn och ro för att ha möjlighet att svara på något som stämmer med deras tankar och värderingar. Introverta är mer eftertänksamma i sin stil och mimiken och kroppsspråket kan var mer återhållsamt. Detta kan vara en utmaning för extroverta föräldrar till introverta barn, då ansiktsuttryck är en viktig del i den extrovertes kommunikation. Som förälder kan du lätt tro att ditt introverta barn håller tillbaka sina tankar och känslor. Som Katja kände med sin son. Men sannolikheten är stor att detta inte stämmer. Introverta kan se oberörda ut när de hanterar känslor, men faktum är att introverta ofta titta bort för minska stimuli när de letar ord. De funderar innan de uttrycker sig. Och i en extrovert miljö med extroverta personer kan denna tid för eftertanke ibland inte finnas. Introverta kan därför bli förbisedda i en konversation. Omgivningen har helt enkelt inte tid att vänta och lyssna in en introvert. Om familjen består av mestadels extroverta personer behöver därför dessa uppmärksamma det introverta barnet när det vill prata, så det får en naturlig plats att uttrycka sig på.

Konversationen med en extrovert person kan däremot te sig hastig och en smula osammanhängande och som lyssnande förälder till ett extrovert barn kan du få anstränga dig för att hänga med i vad som sägs. Det extroverta barnet hinner inte berätta om allt som hjärnan vill förmedla. Extroverta barn behöver prata, ställa frågor och prata lite till. Som extrovert kan du i samtal och situationer prata innan du tänker och det är först när du hör dina egna ord som du kan resonera om din tanke verkar bra eller inte Detta betyder att en extrovert person säger orden först, tar in vad de hört och kan revidera orden i efterhand. Vi kan ofta höra saker från extroverta barn som de senare ändrar. Detta beror på att deras tankar blir tydligare för dem när de hör dem högt. Ett extrovert barn behöver därför också tid att tänka och fundera, men vi har en tendens att tolka deras höga tempo att det inte är så. Impulsiviteten är hög hos ett extrovert barn. Det måste det få vara, samtidigt som vi är tålmodiga att backa bandet när de ändrar sig, i både tanke och handling.

Vem är introvert och extrovert i din familj?

Hur ser era kommunikationsmönster ut i familjen?

/Marita Lynard

Socionom, terapeut, familjebehandlare och författare till böckerna Självkänsla - när introverta och extroverta möts Kärlek - när introverta och extroverta möts